Home Kontakt Poslat e-mail
 
 

Izolácia spodných stavieb proti vode
Izolácia bentonitovými rohožami


Fotogaléria referencí

Izolácia spodných stavieb proti vode – objekty s podzemnými podlažiami, izolácia stropov, terás a parkovisiek

V oblasti izolácií spodných stavieb proti vode v Slovenskej republike firma PASTELL - TERRAEKO s.r.o. používa bentonitové izolačné systémy, HDPE, LDPE, PVC fóliové izolačné systémy a modifikované asfaltové pásy nasledujúcim spôsobom:
 

Podľa druhu hydrofyzikálnej záťaže rozdelujeme izolačné systémy spodných stavieb realizované firmou PASTELL - TERRAEKO s.r.o. do 4 základných skupín:

-izolácia proti radónu a vlhkosti
-izolácia proti vode presakujúcej priepustným horninovým prostredím
-izolácia proti tlakovej vode (podzemná voda alebo zadržaná zrážková voda)
-izolácia proti vode zrážkovej alebo presakujúcej ochrannými a prevádzkovými vrstvami terás alebo nadložnými vstvami na stropoch podzemných objektov

Na stavbách väčšieho rozsahu je bežné, že sa vyskytuje niekoľko druhov hydrofyzikálnej záťaže a tým aj typov izolačných systémov.

1. Izolácia proti radónu a vlhkosti pod priemyselné podlahy alebo pod železobetónové konštrukcie v podpivničných objektoch


Izolácia proti radónu a vlhkosti HDPE a PVC fóliami

 
 

2. Izolácia proti radónu a vode presakujúcej horninovým prostredím na vodorovných a zvislých konštrukciach obchodných centier, hál apod.


Izolácia proti radónu a vode HDPE a PVC fóliami, asfaltovými pásmi, nopovanými fóliami apod.

 
 

3. Izolácia proti tlakovej vode obchodných a komerčných objektov s podzemnými podlažiami, líniových stavieb ( hĺbených tunelov, kolektorov) apod.


Izolácia proti tlakovej vode prípadne bludným prúdom PVC fóliami (dvojité systémy)

 

 

Izolácia proti tlakovej vode, radónu a bludným prúdom dvojitým izolačným systémom DUAL SEAL (kombinovaný systém HDPE fólie a bentonitu)

 

Izolácia proti tlakovej vode, radónu a bludným prúdom dvojitým izolačným systémom VOLTEX LDPE (kombinovaný systém LDPE fólie a bentontonitovej rohože VOLTEX)

 

Izolácia proti tlakovej vode, radónu a bludným prúdom KOMBINOVANÝM SYSTÉMOM VOLTEX LDPE – DUAL SEAL

 
 

4. Izolácia proti vode zrážkovej alebo prevádzkovej presakujúcej ochrannými a prevádzkovými vrstvami terás alebo nadložnýmivrstvami na stropoch podzemných objektov, v podlažiach objektov s mokrou prevádzkou apod.


Izolácia proti vode na stropoch a terasách podzemných objektov, v poschodiach objektov mäsokombinátov a objektov s mokrou prevádzkou PVC fóliami

 

Izolácia proti vode na stropoch a terasách podzemných objektov bentonitovým kompozitom

 

Izolácia proti vode na stropoch a terasách podzemných objektov a izolácia parkovísk umiestnených v poschodiach modifikovanými asfaltovýmipásmi

 

V súčasnej dobe firma PASTELL - TERRAEKO s.r.o. disponuje 4 montážnymi skupinami pre tento typ izolácií kompletne vybavenými zvarovacími prístrojmi s príslušenstvom.
Firma PASTELL - TERRAEKO s.r.o. v rámci dodávateľského a montážneho systému zabezpečuje:
- nákup materiálu priamo u výrobcu alebo dovozcu s dopravou na stavbu
- montáž materiálov podľa technológie výrobcov a príslušných noriem
- kontrola všetkých zvarov a spojov, zátopové skúšky izolačných systémov
- vystavenie protokolov KONTROLNÉHO A SKÚŠOBNÉHO PLÁNU o priebehu realizácie izolačného systému vrátane skúšok pre jednotlivé izolačné systémy

 
 
Webdesign - Cyber Stream Technology s.r.o., Redakčný systém, eshop - Skyllo