Home Kontakt Poslat e-mail
 
 

Izolácia ekologických a vodohospodárskych stavieb


Fotogaléria referencí

V oblasti izolácií ekologických a vodohospodárskych stavieb v Českej republike firma PASTELL - TERRAEKO s.r.o. aplikuje fóliové a bentonitové izolačné systémy v nasledujúcich oblastiach:

1. Izolácia skládok odpadov vrátane tesnení pri sanáciach a rekultiváciach skládok


Izolácia dna skládok odpadov

Ekologické stavby


 

Izolácia pri sanáciach skládok odpadov a starých ekologických záťažiach

 

Rekultivácia a uzatvorenie novo vybudovaných skládok po ich zaplnení

Realizácia potrubných rozvodov HDPE pre odvod vylúhovaných vôd a nádržové systémy bioplynu

 

 

 

2. Izolácia proti úniku látok znečisťujúcich životné prostredie Izolácia nádrží, priemyselných a hospodárskych stavieb, skladov a medzidepónií
Izolácia dekontaminačných plôch
Izolácia pod spevnené plochy, parkoviská a koľajiská
Izolácia nádrží a nádrží na kal v hospodárstve
Izolácia proti úniku ropných látok (napr. čerpacie stanice PHM, havarijné dvory)
Izolácia čističiek odpadových vôd


3. Izolácia rezervoárov úžitkovej a pitnej vody
Izolácia betónových nádrží
Izolácia nádrží a rybníkov, zavlažovacích nádrží golfových ihrísk, lyžiarskych areálov apod.br /> V súčasnej dobe disponuje firma PASTELL - TERRAEKO s.r.o. siedmimi kompletne vybavenými montážnymi skupinami na realizáciu izolačných systémov v oblasti ekologických a vodohospodárskych stavieb. Na aplikáciu fóliových izolačných systémov je firma vybavená najmodernejšou zvarovacou a testovacou technikou (Leister, MUNSCH), čo umožňuje ročný výkon cca 0,6-0,8 mil. m2 v pokladaní fóliových a bentonitových izolačných systémov.

Ekologické stavby

 

 

Firma PASTELL - TERRAEKO s.r.o. má osvedčenie pre realizáciu fóliových izolačných systémov bentonitovými rohožami od nasledujúcich výrobcov:

JUNIFOL (JUTA a.s. / Česká republika) – HDPE,LDPE fólie
GSE (GSE LINING TECHNOLOGY / USA, Nemecko) – HDPE, LDPE, VFPE fólie
CARBOFOL (NAUE FASERTECHNIK / Nemecko) - HDPE fólie
FATRAFOL (FATRA a.s. / Česká republika) – PVC fólie
PENEFOL (LITHOPLAST a.s./ Česká republika)- HDPE, LDPE fólie
BENTOMATE ( CETCO/ USA/GBR/Polsko) – bentonitové rohože
FIRESTONE (FIRESTONE / USA)- EPDM izolácie

Firma PASTELL - TERRAEKO s.r.o. v rámci dodávateľského a montážneho systému zabezpečuje:
Nákup materiálu priamo u výrobcu spolu s dovozom na stavbu
Montáž materiálov podľa technológie výrobcov a príslušných noriem
Kontrola všetkých zvarov spolu s vystavením protokolov o priebehu skúšok

V odôvodnených prípadoch ponúka naša firma nadštandardnú kontrolu utesnenia fóliových izolácií elektrofyzikálnym monitorovacím systémom, ktorý umožňuje detekciu prípadných netesností v izolácií po prevedení ochranných a drenážnych vrstiev nad vlastným izolačným systémom.

 
 
Webdesign - Cyber Stream Technology s.r.o., Redakčný systém, eshop - Skyllo